levitra bestellen

Levitra Bestellen:


Bijsluiter
Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.


Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.


In deze bijsluiter:
1 Wat is LEVITRA en waarvoor wordt het gebruikt
2 Wat u moet weten voordat u LEVITRA gaat bestellen en inneemt
3 Hoe wordt LEVITRA ingenomen
4 Mogelijke bijwerkingen
5 Hoe bewaart u LEVITRA
6 Aanvullende informatie


LEVITRA,
10 mg filmomhulde tabletten vardenafil
De werkzame stof is vardenafil (als hydrochloride-trihydraat). Elke tablet bevat 10 mg vardenafil.

De andere bestanddelen van de tablet zijn: in de tabletkern: crospovidon, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, colloïdaal siliciumdioxide (anhydraat). In de filmomhulling: macrogol 400, hypromellose, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Duitsland.
01218293 (NT-D/ 01) Pantone Schwarz 261 163 Vorderseite


1 Wat is LEVITRA en waarvoor wordt het gebruikt
LEVITRA 10 mg filmomhulde tabletten zijn oranje met aan de ene kant het Bayer-kruis en aan de andere kant de sterkte (10). Elke verpakking bevat 2, 4, 8 of 12 tabletten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

LEVITRA is een behandeling voor erectiele disfunctie (ED) bij mannen, de medische term voor problemen met het krijgen en/ of behouden van een erectie.


Wat zijn erectiestoornissen?
Ten minste één op de tien mannen heeft wel eens problemen bij het krijgen of het behouden van een erectie. Er kunnen fysieke of psychische oorzaken zijn, of waarschijnlijker, een combinatie van beide. Wat de oorzaak ook mag zijn, het effect is hetzelfde: door spier-en bloedvatveranderingen blijft er niet genoeg bloed in de penis om deze stijf te maken en te houden.

Hoe werkt LEVITRA?
Erecties worden normaliter beheerst door een evenwicht tussen twee lichaamseigen stoffen. De eerste bewerkstelligt de erectie, de tweede laat de erectie verdwijnen. Wanneer het evenwicht tussen deze twee stoffen ontregeld is, kan een erectie verdwijnen voordat deze begint. LEVITRA vermindert de werking van de tweede stof (PDE-5 genaamd). Door LEVITRA duurt een erectie lang genoeg voor een bevredigende geslachtsgemeenschap. Het wordt ongeveer 25 tot 60 minuten vóór seksuele activiteit ingenomen en zal alleen werken wanneer u seksueel wordt geprikkeld.


2 Wat u moet weten voordat u LEVITRA gaat bestellen en inneemt
Gebruik LEVITRA niet:
als u overgevoelig (allergisch) bent voor vardenafil of voor één van de andere bestanddelen van LEVITRA. Zie de samenstelling op het doosje en bovenaan de eerste pagina.
Overgevoeligheids-verschijnselen kunnen zijn: uitslag, jeuk, gezwollen gezicht of lippen en kortademigheid. als u geneesmiddelen gebruikt die nitratenbevatten, zoals glyceroltrinitraat, voor behandeling van angina pectoris, of geneesmiddelen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet. Bij gebruik van deze geneesmiddelen samen met LEVITRA kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen. als u ernstige hart-of leverproblemen hebt wanneer u nierdialyse ondergaat wanneer u recentelijk een beroerte of hartaanval hebt gehad wanneer u een lage bloeddruk heeft of had als in uw familie eerder een degeneratieve oogziekte is waargenomen (zoals retinitis pigmentosa).
Wanneer één van deze punten op u van toepassing is, neem dan contact op met uw artsvoordat u LEVITRA gebruikt. Praat eerst met uw arts als u hartproblemen hebt. Het kan gevaarlijk voor u zijn om sex te hebben. als u een lichamelijke aandoening hebt die invloed heeft op de vorm van de penis. Dit kunnen aandoeningen zijn zoals angulatie, ziekte van Peyronie of fibrose van het corpus cavernosum. als u een ziekte hebt die erecties kan veroorzaken die niet overgaan (priapisme). Dit zijn ondermeer sikkelcelanemie, multipel myeloom en leukemie. wanneer u een maagzweer hebt (ook wel maag-darmzweer genoemd) wanneer u een bloedingsstoornis hebt (zoals hemofilie) als u andere middelen voor erectiestoornissen gebruikt.

Wanneer één van deze punten op u van toepassing is, zorg er dan voor dat u met uw arts heeft gesproken voordat u LEVITRA gaat bestellen en inneemt.
Voedsel en drank bij LEVITRA U kunt LEVITRA met of zonder voedsel innemen maar bij voorkeur niet na een zware of vetrijke maaltijd omdat dit het begin van de werking kan uitstellen.
Drink geen grapefruitsap (pompelmoessap) als u LEVITRA gaat bestellen en gebruikt. Het kan invloed hebben op de werking van het middel.
Alcoholische dranken kunnen erectiestoornissen verergeren.


Rijvaardigheid en gebruik van machines:
LEVITRA kan bij sommige mensen duizeligheid veroorzaken of het gezichtsvermogen beïnvloeden. Wanneer u zich duizelig voelt of wanneer u minder goed ziet na gebruik van LEVITRA, rij dan niet en hanteer geen gereedschappen of machines.

LEVITRA bestellen is alleen voor mannen van 18 jaar en ouder.
Het is niet bestemd voor vrouwen, kinderen en mannen onder de 18.

Andere geneesmiddelen en LEVITRA: Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt, of kort geleden heeft gebruikt -ook producten die u zonder recept kocht, zoals producten met kruiden en vitamines. LEVITRA zal normaal goed met de meeste geneesmiddelen kunnen worden gebruikt. Maar bij sommige geneesmiddelen kunnen problemen ontstaan, in het bijzonder bij:

nitraten, geneesmiddelen tegen angina, of stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (" poppers"). Bij gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met LEVITRA kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen. Praat eerst met een arts voordat u LEVITRA inneemt.

ritonavir of indinavir, geneesmiddelen tegen HIV
ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties
erythromycine, een antibioticum
alfablokkers, een soort geneesmiddelen dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen of een goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie).


Wanneer u onlangs één van deze geneesmiddelen hebt gebruikt, informeer dan uw arts of apotheker.


3 Hoe wordt LEVITRA ingenomen
Hoeveel in te nemen en hoe? Uw arts zal een voor u passende dosering hebben voorgesteld.
Neem LEVITRA steeds exact volgens de instructies van uw arts in, en raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Informeer uw arts als u denkt dat LEVITRA te sterk of niet sterk genoeg werkt. Hij of zij kan een andere dosering voorstellen, afhankelijk van hoe goed het bij u werkt.

Neem een LEVITRA tablet in ongeveer 25 tot 60 minuten vóór seksuele activiteit. Door seksuele prikkeling kunt u een erectie hebben na ongeveer 25 minuten tot 4-5 uur na het innemen van LEVITRA.

Slik één tablet door met een glas water.
U kunt LEVITRA met of zonder voedsel innemen, maar bij voorkeur niet na een zware of vetrijke maaltijd.
Gebruik LEVITRA niet vaker dan eenmaal per dag. Als u meer LEVITRA inneemt dan u zou mogen:

Mannen die teveel LEVITRA innemen, kunnen last krijgen van meer bijwerkingen en ernstige rugpijn krijgen. Als u meer LEVITRA inneemt dan u is voorgeschreven, licht dan uw arts in.

4 Mogelijke bijwerkingen
Gebruik van LEVITRA kan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet bij iedereen. De meeste effecten zijn mild tot matig.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen: (deze komen voor bij 1 op de 10 personen of meer) hoofdpijn, blozen

Vaak voorkomende bijwerkingen: (deze komen voor bij 1 op de 100 tot 1 op de 10 personen)
spijsverteringsstoornis
zich ziek voelen (misselijk)
duizeligheid
verstopte neus of loopneus


Soms voorkomende bijwerkingen: (deze komen voor bij minder dan 1 op de 100 personen)
gevoeligheid van de ogen voor zonlicht
hoge of lage bloeddruk flauwvallen
verhoogde spierspanning effect op het gezichtsvermogen
erectiestoornissen (zoals spontane of pijnlijke erecties)

Als u erg veel last heeft van één van deze bijwerkingen, of ze niet verdwijnen wanneer u doorgaat met het gebruik van LEVITRA, licht dan uw arts in.

Als u bijwerkingen ondervindt die niet in deze bijsluiter zijn vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

5 Hoe bewaart u LEVITRA
Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum op de verpakking.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2003.


6 Aanvullende informatie
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit genees-middel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.


België/ Belgique/ Belgien Bayer s. a.-n. v., Division
Pharma Louizalaan 143 / avenue
Louise B-1050 Bruxelles
Tél/ Tel: +32-( 0) 2-5356311
Danmark Bayer A/ S, Division Pharma
Postboks 2090 Nørgaardsvej 32
DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf: +45-45-235000


Deutschland Bayer Vital GmbH
D-51368 Leverkusen Tel: +49-( 0) 214-3051348
Bayer ABEE,
54 GR-151 25 -
: + 30-( 2) 106883700
España Quimica Farmacéutica Bayer
S. A. Calle Calabria, 268
E-08029 Barcelona Tel: +34-93-4956500

France Bayer Pharma
13, rue Jean Jaurès F-92807 Puteaux Cedex
Tél: +33-( 0) 1-49065864

Ireland Bayer plc, Pharmaceutical
Division Bayer House
Strawberry Hill, Newbury Berkshire RG14 1JA
UK Tel: +44-( 0) 1635-563000


Ísland GlaxoSmithKline ehf.
Þverholt 14 IS 105 Reykjavík
Tel: +354-5303700
Italia Bayer S. p. A.
Viale Certosa 130 I-20156 Milano
Tel: +39-02-39781

Luxembourg/ Luxemburg Bayer s. a.-n. v., Division
Pharma Louizalaan 143 / avenue
Louise B-1050 Bruxelles
Tél: +32-( 0) 2-5356311
Nederland Bayer B. V., Divisie Farma


Energieweg 1 NL-3641 RT Mijdrecht
Tel: +31-( 0) 297-280666
Norge Bayer AS

Brennaveien 18, Postboks114
NO-1483 SKYTTA Tlf:+ 47 67 05 86 00

Österreich Bayer Austria Ges. m. b. H.
Healthcare Lerchenfelder Gürtel 9 -11
A-1164 Wien Tel: +43-( 0) 1-711460

Portugal Bayer Portugal S. A., Divisão
Farmacéutica Rua da Quinta do Pinheiro, 5
P-2795-653 Carnaxide Tel: +351-( 0) 21-4164200


Suomi/ Finland Bayer Oy
Lääkeosasto / Läkemedelsavdelningen
PL/ PB 13, Suomalaistentie 7 FIN-02271 Espoo / Esbo
Puh/ Tel: +358-( 0) 9-887887
Sverige Bayer AB, Affärsområde

Farma Box 5237
Drakegatan 1 S-402 24 Göteborg
Tel: +46-( 0) 31-839800
United Kingdom Bayer plc, Pharmaceutical


Division Bayer House
Strawberry Hill, Newbury Berkshire RG14 1JA
Tel: +44-( 0) 1635-563000


© 2002 Bayer and GlaxoSmithKline - All Rights Reserved

Veilig viagra, Levitra en CIalis bestellen bij DokterOnline:

 

Viagra® is een geregistreerd handelsmerk van Pfizer Inc.
Levitra® is een geregistreerd handelsmerk van Bayer AG en GlaxoSmithKline PLC
Cialis® is een geregistreerd handelsmerk van Eli Lilly en Company en Icos.